Svenska åkerier och transportföretag

Åkerier och transportföretag i Sverige

Välkommen till Sveriges största hemsida om åkeri och transport!

Här kan du ta del av fakta och information om åkeri och speditionsföretag samt ta del av en komplett katalog över alla åkerier och transportföretag i Sverige.

Vad menas med åkeri?

Ett företag som klassificeras som åkeri har som sin verksamhet att transportera gods och varor av olika slag. Storleken på företaget kan vara allt från enmansföretag där företagaren äger en eller flera lastbilar. Vanligtvis är man då också medlem i någon transportfirma som till exempel Schenker eller DHL. Transportfirma tillhandahåller i sin tur företagaren med kontakter till kunder som behöver hjälp med transport av gods eller varor.

Ett åkeri kan så klart även ha flera anställda och då ansvara för både lastbilar, bilar, körningar och kundkontakter. Exempel på åkeri med flera anställda och egna kundkontakter är t.ex. flyttfirmor.

Katalog över alla svenska åkerier

Om du letar efter ett lämplig åkeri i din närhet så kan du titta i vår katalog över svenska åkerier. Här hittar du alla städer och orter i Sverige som har företag som anses vara åkerier.

Gods och varor för åkerier

Vilka typer av gods och varor är vanligt att transportera med hjälp av åkerier? Baserat på ovanstående definition framgår det ganska tydligt att det mesta kan transporteras här. Det kan vara olika typer av byggnadsmassor, ömtåliga varor, möbler och kanske golv till någon golvläggare som ska lägga golv. Typen av varor och gods avgör vilken typ av åkare som man behöver ta kontakt med.